Schronisko przyjmuje odwiedzających

od poniedziałku do soboty od godz. 9:00 do godz. 17:00


Zgłaszania bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Mielca przyjmowane są pod numerami telefonu:

888 668 536 – Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu czynny w dni robocze o godz.7:00 do godz.22:00

—————————————————————————————

17 787 44 22 – Straż Miejska w Mielcu czynny

od poniedziałku do soboty od godz. 7:00 do godz. 22:00

—————————————————————————————

986 – Alarmowy Straż Miejska w Mielcu czynny

od poniedziałku do soboty od godz. 7:00 do godz. 22:00

—————————————————————————————

Informacje telefoniczne o zwierzętach udzielają opiekunowie zwierząt w każdy dzień tygodnia ( oprócz niedziel i świąt ) w godzinach od 9:00 – do 17:00.

email: schroniskopiesikot@gmail.com

www.oazadlazwierzat.mielec.pl

Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt jest organizacja pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000758868, NIP 817-219-10-42, REGON 381866336

Numer konta: 85 8642 1168 2016 6814 7398 0001

Facebook