RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU

KOTY

Rok 2020 KOTY Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA LICZBA PRZYJĘTYCH RAZEM ADOPCJA PADŁE EUTANAZJA POZOSTAŁO
STYCZEŃ 49 3 52 12 0 0 40
LUTY 40 4 44 17 0 0 27
MARZEC 27 5 32 6 1 0 25
KWIECIEŃ 25 4 29 9 2 0 18
MAJ 18 10 28 3 1 0 24
CZERWIEC 24 21 45 6 1 0 38
LIPIEC 38 20 58 4 1 2 51
SIERPIEŃ 51 1 52 1 0 0 51
WRZESIEŃ 0 0 0 0 0 0 0
PAŹDZIERNIK 0 0 0 0 0 0 0
LISTOPAD 0 0 0 0 0 0 0
GRUDZIEŃ 0 0 0 0 0 0 0

RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU

PSY

Rok 2020 PSY Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA LICZBA PRZYJĘTYCH RAZEM ADOPCJA PADŁE EUTANAZJA POZOSTAŁO
STYCZEŃ 101 14 115 33 0 1 81
LUTY 81 9 90 9 1 0 80
MARZEC 80 10 90 9 0 0 81
KWIECIEŃ 81 5 86 14 1 1 70
MAJ 70 14 84 10 1 2 71
CZERWIEC 71 13 84 16 1 1 66
LIPIEC 66 23 89 14 0 0 75
SIERPIEŃ 75 6 81 8 0 0 73
WRZESIEŃ 0 0 0 0 0 0 0
PAŹDZIERNIK 0 0 0 0 0 0 0
LISTOPAD 0 0 0 0 0 0 0
GRUDZIEŃ 0 0 0 0 0 0 0
Facebook