“ANKIETA PRZEDADOPCYJNA KOTA”

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu

Prosimy o wypełnienie Ankiety. Ankietę powinna wypełnić osoba pełnoletnia, która będzie figurowała w umowie adopcyjnej jako „Właściciel”. Niniejsza Ankieta ma pomóc w podjęciu odpowiedzialnej decyzji.

Imię i nazwisko przyszłego Właściciela kota:………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………

Adres mailowy:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię wybranego kota:……………………………………………………………………………………………………………….

1. Czy fakt adopcji kota akceptują i godzą się na nowego domownika wszyscy członkowie rodziny?

TAK                    NIE

Czemu teraz zdecydowali się Państwo na adopcję kota?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Czy w Państwa rodzinie są dzieci?

TAK                    NIE

W jakim wieku? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Czy w Państwa domu są osoby z alergią na sierść lub ślinę kota?

TAK                    NIE

4. Czy obecnie mieszkają z Państwem jakieś zwierzęta?

TAK                    NIE

Jakie zwierzęta mają Państwo w domu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta?

TAK                    NIE

Prosimy krótko opisać ich historię

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy mieszkają Państwo:

– w domu jednorodzinnym

– kamienicy/bloku

Czy jest balkon?

TAK                    NIE

6. Czy mieszkanie/dom jest wynajmowane?

TAK                    NIE

Czy właściciel mieszkania/domu wyraża zgodę na trzymanie tam zwierząt?

TAK                    NIE

7. Czy kot będzie mieszkał z Państwem?

TAK                   NIE

– innym miejscu (prosimy podać gdzie):…………………………………………………………………………….

8. Czy kot będzie mógł wchodzić do wszystkich pomieszczeń w mieszaniu/domu?

TAK                    NIE

9. Co będzie się działo z kotem w czasie Państwa nieobecności, wyjazdów, wakacji, itp.?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Koty mogą żyć kilkanaście lat. W okresie kociej starości koty zazwyczaj mają złożone problemy zdrowotne. Czy wyobrażali sobie Państwo, że kiedyś Wasz kot będzie stary, powolny, wymagający pomocy? Czy przewidziane jest miejsce dla kota w życiu Państwa rodziny na tak długo?

TAK                    NIE

11. Koty szukające domu są często po przejściach. Mogą odczuwać lęk w nowym miejscu, być zestresowane nawet przez dłuższy czas. Kot przy korzystaniu z kuwety może wnosić na łapkach żwirek, roznosząc go do mieszkaniu/domu. Kot może załatwiać swoje potrzeby jakiś czas poza kuwetą, może niszczyć kwiaty domowe, meble drapiąc pazurami, przypadkowo coś rozbić, strącać rzeczy z półek, itp.

Czy jesteście Państwo na to przygotowani?

TAK                    NIE

Jaka będzie Wasza reakcja, gdy kot będzie przejawiał któreś z wymienionych wyżej zachowań?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Posiadanie kota wiąże się z koniecznością szczepień, odrobaczeń, profilaktyki przeciwko kleszczom, itp. Czy jesteście Państwo gotowi ponosić te wydatki?

TAK                    NIE

13. Czy jesteście Państwo gotowi ponosić wydatki w razie choroby kota?

TAK                    NIE

14. W dzisiejszych czasach lekarze weterynarii są specjalistami w danej dziedzinie. Czy jesteście w stanie jeździć z kotem do lekarza specjalisty?

TAK                    NIE

15. Po czym poznać, że „kotu coś dolega”?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Czy Państwa zdaniem choremu/poturbowanemu/pogryzionemu/rannemu kotu wystarczy domowa opieka właściciela?

TAK                    NIE

17. Czym zamierzacie Państwo żywić kota?

– mokrą karmą w puszkach

– suchą karmą

– gotowanym jedzeniem

– ludzkim jedzeniem

– inna żywność (jaka?) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

18. Czy jesteście Państwo gotowi zadeklarować, że kot nigdy nie zostanie porzucony, a w razie gdybyście Państwo nie mogli go zatrzymać, to w pierwszej kolejności skontaktujecie się z nami?

TAK                   NIE

dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt?

– jestem za

– jestem przeciw

– nie mam zdania

20. Czy zgodzą się Państwo na wizytę przedadopcyjną i po adopcyjną w Państwa domu?

TAK                    NIE

21. Czy wyrażają Państwo zgodę na utrzymywanie stałego kontaktu (telefonicznego, mailowego) z pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu i przekazywania informacji o adoptowanym zwierzęciu ?

TAK                    NIE

22. Czy odbiorą Państwo kota osobiście?

TAK                    NIE

23. Skąd dowiedzieli się Państwo o Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu?

– internet

– prasa

– znajomi

– przypadek

Wypełniający ankietę oświadcza, że wyraża zgodę:

  • na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w ankiecie, również w przyszłości.
  • jest świadomy, że ma prawo do dostępu do swoich  danych, ich poprawiania, uaktualniania oraz uzupełniania.

Niniejszą zgodę składa dobrowolnie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń).

Administratorem danych osobowych ubiegającego się o adopcję zawartych w niniejszej ankiecie jest Stowarzyszenie Oaza dla Zwierzą Mielec, ul. Krańcowa 11, 39-300 Mielec.

  1. Zbieranie danych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zwierząt i ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu adopcyjnego.
  2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest umożliwienie prawidłowego realizowania przez Stowarzyszenie jej celów statutowych.
  3. Gromadzone dane są chronione przed dostępem osób niepowołanych.

Data i czytelny podpis osoby ubiegającej się o adopcję

……………………………………………………………………………

 Oświadczenie autora.

Zgoda na wykorzystanie fotografii/materiałów filmowych.

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….……………….….……

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………………………..

wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec przesłanych zdjęć, materiałów filmowych mojego autorstwa z moim wizerunkiem, wizerunkiem adoptowanego zwierzęcia.

Zgoda obejmuje: bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie przesłanych zdjęć/materiałów filmowych utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej.

Zgoda zostaje wyrażona dobrowolnie, bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis autora zdjęć

Facebook