REGULAMIN BAZARKU:

 1. Organizatorem bazarku jest Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec, ul. Krańcowa 11, 39-300 Mielec, KRS 0000758868, REGON 381866336, NIP 8172191042, zwane dalej Organizatorem.
 2. Bazarek działa na zasadzie charytatywnej licytacji. Każdy przedmiot zwany dalej fantem licytujemy pod postem źródłowym poprzez dodanie komentarza pod danym przedmiotem.
 3. Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Fanty na licytacje podarowane są przez Darczyńców. Staramy się sprawdzać jakość fantów, ale nie zawsze jest to możliwe, więc prosimy o zrozumienie szczytnej idei licytacji i jakości fantów.
 5. Licytacje trwają trzy dni od wystawienia fantu na fb oazadlazwierzatmielec i kończą się zawsze o godz. 20.00. Jeśli nie znajdą się chętni do licytacji, to po jej zakończeniu, licytacja może zostać ponowiona poprzez zmianę daty końca licytacji.
 6. Opisy faktów wystawionych są na licytację, cena wyjściowa, data końca licytacji, umieszczone są nad zdjęciami licytowanych przedmiotów.
 7. Kwota licytowanego przedmiotu musi być minimalną ceną wywoławczą lub o 1 zł wyższą niż poprzednika licytującego przed nami.
 8. Najwyższa cena licytowanego fantu wygrywa. Licytujemy wyłącznie w walucie PLN.
 9. Po zakończeniu licytacji, Organizator oznacza osobę, która wygrała licytacje. Licytujący zwany dalej Kupującym w ciągu 3-ch dni roboczych jest zobowiązany do wpłaty wylicytowanej kwoty z umieszczeniem swojego Imienia i Nazwiska we wpłacie oraz opisem wylicytowanego przedmiotu na nr konta 37 1240 2656 1111 0011 0237 6516 prowadzonego na rzecz Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec, ul. 39-300 Mielec, ul. Krańcowa 11. Jeżeli wylicytowany przedmiot ma zostać wysłany, prosimy przy wpłacie dopisać adres wysyłki.
 10. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie licytacji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, Organizator ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.
 11. Jeżeli nastąpi brak wpłaty wylicytowanego przedmiotu przez Kupującego, brak kontaktu od otrzymania od nas podsumowującej wiadomości o wylicytowanym przedmiocie, brak odbioru wylicytowanego przedmiotu w terminie dłuższym niż 3-y dni robocze, wygrany fant będzie przeznaczony na kolejną licytację w kolejnych edycjach.
 12. W przypadku wpłaty za fant, ale nieodebrania go w terminie 14 dni od wysłania ostatniego przypomnienia, fant trafia na kolejne licytacje. Wpłatę traktujemy jako darowiznę.
 13. Koszt wysyłki wylicytowanego przedmiotu pokrywa Kupujący wg cennika InPost (kurier lub paczkomat) lub Poczty Polskiej (list polecony, paczka – w zależności od gabarytu). Wysyłki wylicytowanych fantów realizujemy wyłącznie po przedpłacie. W cenę wysyłki wliczone jest koperta, inne opakowanie (karton, folia), znaczek. Nie wysyłamy wylicytowanych fantów za pobraniem.
 14. Wysyłka następuje najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia zakończenia licytacji.
 15. Istnieje możliwość odbioru osobistego wylicytowanego przedmiotu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Targowa 11 w godzinach czynnych dla odwiedzających Schronisko (od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 17:00).
 16. Organizator licytacji oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników licytacji, którzy wygrali poszczególne przedmioty. Uczestnik bazarku biorąc udział w licytacji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, nr konta, przez Organizatora na potrzeby licytacji w celu rozliczenia i wysyłki wylicytowanego przedmiotu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa i realizacji celów licytacji. Uczestnik licytacji oświadcza, że został poinformowany przez Organizatora, że jego zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora oraz o przysługujących mu prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora. 
Facebook