Dokarmianie kotów wolno żyjących

Informacja dotycząca dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

W ramach zawartej umowy sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Miejskiej Mielec, w 𝘁𝘆𝗺 𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗼𝗸𝗮𝗿𝗺𝗶𝗮𝗻𝗶𝗲, realizowane jest przez Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt Mielec 𝐩𝐫𝐳𝐲 𝐰𝐬𝐩ół𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐳 𝐨𝐩𝐢𝐞𝐤𝐮𝐧𝐚𝐦𝐢 𝐬𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐲𝐦𝐢 𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐚𝐦𝐢 𝐬𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐲𝐦𝐢, 𝐤𝐭ó𝐫𝐲𝐜𝐡 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐦 𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐳𝐰𝐢𝐞𝐫𝐳ą𝐭. Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywa się w okresie zimowym, tj. w miesiącach: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień.

Facebook