Schronisko przyjmuje odwiedzających

od poniedziałku do soboty od godz. 9:00 do godz. 17:00


Zgłaszania bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Mielca przyjmowane są pod numerami telefonu:

888 668 536 – Schronisko dla bezdomnych zwierząt “Pies i Kot” w Mielcu czynny w dni robocze o godz.7:00 do godz.22:00

—————————————————————————————

17 787 44 22 – Straż Miejska w Mielcu czynny

od poniedziałku do soboty od godz. 7:00 do godz. 22:00

————————————————————————————-

986 – Alarmowy Straż Miejska w Mielcu czynny

od poniedziałku do soboty od godz. 7:00 do godz. 22:00
————————————————————————————-
997 – Komenda Powiatowa Policji – całodobowo
lub 17 584 53 99

—————————————————————————–
 Wyłapywanie zwierząt odbywać się będzie poprzez całodobowe przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zwierząt rannych (pies/kot) na terenie Miasta Mielca. Planowe odławianie bezdomnych psów/kotów z terenu Miasta Mielca odbywać się będzie w godz. od 6.00 do 20.00 przez 6 dni w tygodniu. W pozostałe dni świąteczne (wolne od pracy) oraz w godzinach nocnych interwencje będą podejmowane w przypadku zwierząt rannych lub zagrażających życiu ludzi lub innych zwierząt.

——————————————————————————————————————————————————————

Informacje telefoniczne o zwierzętach udzielają opiekunowie zwierząt w każdy dzień tygodnia (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 9:00 – do 17:00.

—————————————————————————————

email: schroniskopiesikot@gmail.com

www.oazadlazwierzat.mielec.pl

———————————————————————————

Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt jest organizacja pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000758868, NIP 817-219-10-42, REGON 381866336

Numer konta: 37 1240 2656 1111 0011 0237 6516

Facebook