Odlicz od podatku

„Darowizny możesz odliczyć od Podatku”

Darowiznę może otrzymać każda organizacja, która została zarejestrowana w Sądzie – nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego.

Darczyńcami mogą być osoby prywatne jak i firmy płacące podatek dochodowy. Darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy. Podatnik, tj.:

  • osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny,
  • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się według liniowej 19% stawki podatkowej, nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u). Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na konto bankowe obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Przekazanie darowizny nie wymaga zawierania odrębnej umowy darowizny.

Informacje o przekazanej darowiźnie należy wpisać w formularzu CIT-D, który jest załącznikiem do formularza podatkowego PIT.

Facebook