Piknik “Grunt to Rodzinka” na terenach rekreacyjnych za Domem Kultury – Park im. ZPiT “Rzeszowiacy”. ?❤️Facebook