1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt, 39-300 Mielec, ul. Krańcowa 11, które prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Pies” i „Kot”, 39-300 Mielec, ul. Targowa 11.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: schroniskopiesikot@gmail.com lub adres korespondencyjny: 39-300 Mielec, ul. Krańcowa 11.
  3. Administrator szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
  4. Administrator gromadzi tylko te dane osobowe, które są podawane przez Użytkowników podczas korzystania z poczty elektronicznej, tradycyjnej korespondencji (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, miasto), mediów społecznościowych przetwarzanych w ramach Facebook (dane osób, które lubią stronę, komentarze pod postami, prywatne wiadomości, informacje o aktywności, tj. kliknięcia w linki, polubienia, deklaracje udziału w wydarzeniach, udział w ankietach); 
  5. Otrzymywane od Użytkowników dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez Administratora w celach służbowych (np. wysłania odpowiedzi na pytania Użytkownika), a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Dane osobowe są gromadzone przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim nastąpiło przekazanie danych i obowiązków ustawowych wynikających z przepisów szczegółowych, jakie musi spełniać Administrator i celów statutowych Schroniska (np. kontakt z osobami które zaadoptowały zwierzęta). Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych, wyników z interakcji z uczestnikami, jakie pozyskuje poprzez media społecznościowe (Facebook); 
  6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażenie zgody jest dobrowolne, zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
  7. Korzystając z mediów społecznościowych Facebook, na którym Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt ma swój profil należy pamiętać, że Administratorem danych osobowych tam umieszczanych (podanie imienia i nazwiska, wizerunku, nicku, polubienia, reakcja na posty,) jest spółka Facebook Ireland Ltd. Facebook przetwarza dane osobowe na podstawie swoich uregulowań i ponosi za nie odpowiedzialność. Każde wejście na Facebook powoduje gromadzenie informacji o każdym zdarzeniu nawet jeżeli użytkownik nie ma konta na Facebook lub nie jest na nim zalogowany. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez Facebook możecie Państwo poznać zapoznając się z jego Polityką Prywatności; 
  8. Schronisko ma dostęp do danych statystycznych, które udostępnia nam Facebook jak i Google Analitics. Dane te mogą być wykorzystywane przez nas do oceny zamieszczonych tam treści, jakości strony na www i Facebook, ilości odwiedzin, itp. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez Google Analitics możecie Państwo poznać zapoznając się z jego Polityką Prywatności; 
  9. Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies) – małe pliki tekstowe wysyłane i, przechowywane na komputerze Użytkownika czy innym urządzeniu gdy Użytkownik łączy się z internetem. Dzięki plikom cookie na stronie internetowej www.oazadlazwierzat.mielec.pl mamy możliwość analizowania aktywności odwiedzających, statystyki odwiedzin, czas przebywania na stronie. Cookies stosowane na naszych stronach, umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów, bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Zebrane informacje pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać od dostawcy używanej przeglądarki internetowej; 
  10. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny terenu Schroniska, którym zrządza. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Pies” i „Kot” oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Obszar objęty przez Administratora monitoringiem jest oznakowany za pomocą odpowiednich znaków graficznych;
Facebook