W Gabinecie zoofizjoterapii Zdrowa Łapa, zabiegi są wykonywane przez wykwalifikowany personel, specjalizujący się w rehabilitacji małych zwierząt, głównie psów i kotów. Najlepsze i najszybsze efekty daje rehabilitacja rozpoczęta niezwłocznie po postawieniu diagnozy. Część terapii można wykonywać nawet w oczekiwaniu na zbieg operacyjny, a także tuż po nim. Rehabilitacja jest procesem wolnym i stopniowym i w ciężkich przypadkach długotrwałym. Czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu jest prognozowany przy ustalaniu planu rehabilitacji, każdy pacjent jest traktowany indywidualnie.

Centrum Aktywności i Rehabilitacji małych zwierząt – Zdrowa Łapa

Facebook