RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU

KOTY

Rok 2020 KOTY Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA LICZBA PRZYJĘTYCH RAZEM ADOPCJA/w tym zwrot do właściciela PADŁE EUTANAZJA POZOSTAŁO
STYCZEŃ 49 3 52 12/0 0 0 40
LUTY 40 4 44 17/1 0 0 27
MARZEC 27 5 32 6 /0 1 0 25
KWIECIEŃ 25 4 29 9/0 2 0 18
MAJ 18 10 28 3/1 1 0 24
CZERWIEC 24 21 45 6/1 1 0 38
LIPIEC 38 20 58 4/0 1 2 51
SIERPIEŃ 51 16 67 3/0 3 0 61
WRZESIEŃ 61 22 83 11/1 1 0 71
PAŹDZIERNIK 71 12 83 13/0 3 0 67
LISTOPAD 67 6 73 12/0 3 0 58
GRUDZIEŃ 58 7 65 16/2 1 0 48

RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU

PSY

Rok 2020 PSY Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA LICZBA PRZYJĘTYCH RAZEM ADOPCJA/w tym zwrot do właściciela PADŁE EUTANAZJA POZOSTAŁO
STYCZEŃ 101 14 115 33/9 0 1 81
LUTY 81 9 90 9/6 1 0 80
MARZEC 80 10 90 9/7 0 0 81
KWIECIEŃ 81 5 86 14/4 1 1 70
MAJ 70 14 84 10/6 1 2 71
CZERWIEC 71 13 84 16/7 1 1 66
LIPIEC 66 23 89 14/10 0 0 75
SIERPIEŃ 75 19 94 26/12 0 1 67
WRZESIEŃ 67 12 79 14/6 0 1 64
PAŹDZIERNIK 64 13 77 9/7 0 0 68
LISTOPAD 68 13 81 15/9 2 1 63
GRUDZIEŃ 63 19 82 18/13 0 0 64
Facebook