Sterylizacja/kastracja

Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjącychjest najbardziej humanitarnym i efektywnym sposobem ograniczenia populacji kotów. Jest zabiegiem chirurgicznym przeprowadzanym w znieczuleniu ogólnym (narkozie). Sterylizacja przeprowadzana jest u kotek – polega na wycięciu jajników oraz macicy. Kastrację przeprowadza się u kocurów – polega na usunięciu jąder.

Wbrew obiegowej opinii kastracja/sterylizacja nie ma negatywnego wpływu na psychikę i zachowanie kota.

**********

Koty wolno żyjące, stanowią ważny element ekosystemu i chronią nas tym samym przed gryzoniami, potrzebują naszej pomocy by przetrwać. Jednak ze względu na liczebność kociąt w miotach należy dążyć do zrównoważenia ich populacji.

Status prawny kotów wolno żyjących reguluje Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. W rozumieniu Ustawy koty wolno żyjące to koty, które bytują w warunkach niezależnych od człowieka i są nieudomowione.

Odławiając kotkę wolno żyjącą do sterylizacji należy sprawdzić, czy kotka nie karmi kociąt. Takiej kotki nie łapiemy i nie zabieramy do sterylizacji. Należy poczekać aż maluchy będą samodzielne.

Koty poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji z ogólnie przyjętą praktyką zostaną oznakowane poprzez wykonanie tatuażu z wycięciem w małżowinie usznej, co umożliwi ich odróżnienie i zapewni, że nie będą powtórnie wyłapywane. Po okresie rekonwalescencji będą wypuszczane do miejsc ich naturalnego bytowania.

**********

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dotyczy wyłącznie terenu Gminy Miejskiej Mielec

Zabieg kastracji/sterylizacji kotów wolno żyjących odbywa się ramach 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok’. Celem akcji jest zmniejszenie populacji wolno żyjących kotów. Usługa sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących jest bezpłatna i będzie wykonywana, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, wydanego przez Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt Mielec. Sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących wykonuje:

Gabinet Weterynaryjny „Na Peronie” Mariusz Kania

39-300 Mielec, ul. Głowackiego 8


Dodatkowych informacji udziela Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt Mielec, które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu mieszczące się przy ul. Targowa 11, tel. 888 668 536.  

Facebook