“Warunki adopcja psa/kota”

Adopcja zwierząt ze schroniska jest nieodpłatna. Mile natomiast widziana jest darowizna na rzecz zwierząt bezdomnych potrzebujących opieki.

Adoptować zwierzę może jedynie osoba pełnoletnia, która posiada przy sobie ważny dowód osobisty.

Adoptujący zapewnia transport zwierzęcia ze schroniska – zalecany jest transport samochodowy.

Zwierzęta należy dobierać do swojego charakteru i trybu życia.

Adopcje odbywają się od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 17.00. Jednakże każdy kto byłby zainteresowany adopcją zwierzęcia, a szczególnie jej finalizacją ma możliwość dokonania jej również w dni świąteczne, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z pracownikiem schroniska.

Każdy zainteresowany adopcją musi liczyć się z faktem, że może spotkać się z odmową wydania zwierzęcia. Nie każdy dom jest odpowiedni dla każdego zwierzęcia, niektóre np.: nie nadają się do towarzystwa dla małych dzieci, potrzebują aktywnych właścicieli, wymagają szkolenia lub terapii behawioralnej, nakładów finansowych ze względu na stan zdrowia, itp.

Jeżeli zobowiązania, będące przedmiotem umowy adopcyjnej psa/kota, nie zostaną przez Adoptującego wypełnione, należy liczyć się z koniecznością zwrotu zwierzęcia.

Jeżeli Adoptujący zrezygnuje z adopcji, nie będzie w stanie dłużej zapewnić opieki nad adoptowanym zwierzęciem jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt o tym fakcie.

Jeśli pies/kot nie przeszedł jeszcze zabiegu kastracji czy sterylizacji, Adoptujący podpisuje zobowiązanie do wykonania tego zabiegu na swój koszt i powiadomienia o tym fakcie schroniska.

Przed przyjazdem do schroniska warto przejrzeć zdjęcia opisy zwierząt do adopcji umieszczone na stronie internetowej pod adresem www.oazadlazwierzat.mielec.pl oraz na profilu facebook oaza dla zwierząt mielec.

PROCEDURA ADOPCJI PSA

 • Wypełnienie ankiety przedadopcyjnej.
 • Rozmowy z opiekunem zwierzęcia, któremu należy przedstawić swoje oczekiwania jakie ma się wobec psa. Warto poświęcić trochę czasu na rozmowę i dowiedzieć się, jaki ma charakter, czy toleruje inne zwierzęta, itp.
 • Po rozmowie z pracownikiem zwierzę jest prezentowane osobie zainteresowanej adopcją w celu podjęcia przez nią decyzji. Zapoznaj się z nim i zdecyduj, czy jest to zwierzę, które chcesz wziąć do domu.
 • Wizyta przedadopcyjna jest przeprowadzana przez pracownika schroniska. Celem wizyty jest sprawdzenie, w jakich warunkach zamieszka adoptowane zwierzę.
 • Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych, Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt zastrzega sobie przeprowadzenie u opiekunów adoptowanego zwierzęcia wizyty poadopcyjnej, która ma na celu sprawdzenie wypełniania zobowiązania będącego przedmiotem umowy adopcyjnej psa.
 • Gdy pies będzie mieszkał w domu, wymagany jest teren ogrodzony.
 • Adoptowany ze schroniska pies nie może być przetrzymywany na łańcuchu.
 • W przypadku adopcji dorosłego psa należy mieć ze sobą obrożę i smycz, a w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa również kaganiec.
 • Podpisanie umowy adopcyjnej, która ma charakter cywilno-prawny – od momentu jej podpisania ponosisz pełną odpowiedzialność za adoptowane zwierzę.
 • Adoptowany pies otrzyma książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz wypis. Do książeczki zdrowia wpisany zostanie numer identyfikacyjny psa (chip).

PROCEDURA ADOPCJI KOTA

 • Wypełnienie ankiety przedadopcyjnej.
 • Rozmowy z opiekunem zwierzęcia, któremu należy przedstawić swoje oczekiwania jakie ma się wobec kota. Warto poświęcić trochę czasu na rozmowę z opiekunami, dowiedzieć się, jaki ma charakter, czy toleruje inne zwierzęta, itp.
 • Dobrze jest spędzić czas w budynku „kociarni”, aby móc spośród wszystkich zamieszkujących tam kotów trafnie wybrać swojego przyszłego przyjaciela. Zapoznaj się z kotami schroniskowymi i zdecyduj, którego chcesz wziąć do domu.
 • Wizyta przedadopcyjna przeprowadzana przez pracownika schroniska. Celem wizyty jest sprawdzenie, w jakich warunkach zamieszka adoptowane zwierzę.
 • Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych, Stowarzyszenie Oaz dla Zwierząt zastrzega sobie przeprowadzenie u opiekunów adoptowanego zwierzęcia wizyty poadopcyjnej, która ma na celu sprawdzenie wypełniania zobowiązania będącego przedmiotem umowy adopcyjnej kota.
 • Podpisanie umowy adopcyjnej, która ma charakter cywilno-prawny – od momentu jej podpisania ponosisz pełną odpowiedzialność za adoptowane zwierzę.
 • Adoptowany kot otrzyma książeczkę zdrowia oraz wypis. Do książeczki zdrowia wpisany zostanie numer identyfikacyjny kota (chip).
Facebook