Wirtualna adopcja

Jeśli jesteś dobrym i wrażliwym człowiekiem któremu los zwierząt nie jest obojętny, chcesz pomóc, a nie masz możliwości adoptowania czworonoga, rozwiązaniem dla Ciebie jest wirtualna adopcja. 

Wirtualnym opiekunem może zostać każdy, np. osoba prywatna, firma, organizacja, szkoła czy przedszkole. Dane zwierzę może mieć więcej niż jednego wirtualnego opiekuna. Korzyści dla adoptowanego wirtualnie psa czy kota wiążą się nie tylko ze wsparciem finansowym ogólnych potrzeb danego zwierzęcia. Dzięki swojej pomocy możesz stworzyć grupą fanów, dzięki którym zwiększą się szanse na znalezienie „zaadaptowanemu”zwierzęciu domu.

Jeśli chcesz odwiedzić adoptowanego wirtualnie psa czy kota, skontaktuj się z nami.

Każda osoba będąca wirtualnym opiekunem wspomaga psa czy kota wedle swoich możliwości. Każda wpłata pieniężna lub inna pomoc jest niezwykle istotna i mile widziana.

Aby wirtualnie adoptować psa czy kota należy:

  • wybrać zwierzę ze strony www.oazadlazwierzat.mielec.pl zakładka szukają domu,
  • napisać maila na adres: schroniskopiesikot@gmail.com informując o nas swoim wyborze.

Za zgodą Wirtualnego Opiekuna na stronie internetowej schroniska, możemy pod zdjęciem „zaadoptowanego” zwierzęcia umieścić: imię i nazwisko; imię i pierwszą literę nazwiska, pseudonim; lub inne dane wirtualnego opiekuna, które będą wyświetlały się przy zdjęciu „zaadaptowanego” psa/kota. Możemy również zamieścić krótki tekst Twojego autorstwa.

W przypadku chęci zamieszczenia pod zdjęciem „zaadaptowanego” psa czy kota, informacji jak wyżej, prosimy w treści maila wpisać: Wyrażam zgodę do zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec pod zdjęciem „zaadaptowanego” psa/kota następujących danych: np. Jan Kowalski.

  • wpłacać co miesiąc dowolną, zadeklarowaną kwotę na konto Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec numer: 37 1240 2656 1111 0011 0237 6516 z dopiskiem „Adopcja Wirtualna” oraz imię zaadoptowanego zwierzęcia.

Wpłacając na nasze konto zadeklarowaną, kwotę zostajesz wirtualnym opiekunem wybranego psa/kota na 1 miesiąc. Dokonując takiej samej wpłaty w kolejnym miesiącu przedłużasz swój status wirtualnego opiekuna.

Z wirtualnej adopcji możesz zrezygnować w każdej chwili bez podania przyczyn. Wystarczy poinformować nas o tym telefonicznie lub mailem.

Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec zastrzega sobie prawo do oddania wirtualnie adoptowanego zwierzęcia do prawdziwej adopcji. W takim przypadku adopcja wirtualna traci ważność. W przypadku wpłaty na „zaadaptowanego” psa/kota, który w ciągu miesiąca, za który była dokonana wpłata, znajdzie nowy dom, Stowarzyszenie nie zwraca wpłaconych na rzecz wirtualnej adopcji środków finansowych i może zaproponować w ramach tej wpłaty innego psa czy kota do adopcji wirtualnej.

Facebook