Wpłata na konto

„Wpłata na konto”

Wpłata na konto Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec

numer konta: 85 8642 1168 2016 6814 7398 0001

Z DOPISKIEM: „darowizna na cele statutowe”

Facebook