“Wpłata na konto”

Wpłata na konto Stowarzyszenia Oaza dla Zwierząt Mielec

numer konta: 37 1240 2656 1111 0011 0237 6516

Z DOPISKIEM: “darowizna na cele statutowe”

Facebook