Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt Mielec organizuje zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

Zabiegi wykonywane będą przez Gabinet Weterynaryjny “Na Peronie” prowadzony przez lekarza weterynarii Mariusz Kania, mający swoja siedzibę w Mielcu, ul. Głowackiego 8.

Zabieg przeprowadza się na podstawie skierowania wydawanego przez Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt Mielec, które można odebrać w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt “Pies i Kot” w Mielcu przy ul. Targowa 11 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00.

Dostarczanie zwierząt do zabiegu sterylizacji/kastracji odbywa się własnym staraniem i na własny koszt dostarczającego. Wysokość dofinansowania do zabiegu wynosi nie mniejszej niż 50%.  


Facebook